АВТОПОРТРЕТИТЕ НА ТОНИ ПОПОВ

АВТОПОРТРЕТИТЕ НА ТОНИ ПОПОВ

АВТОПОРТРЕТИТЕ НА ТОНИ ПОПОВ „Постои една врата која ја затворив до крајот на светот“.  Х. Л. Борхес. Кога требаше да се осмисли каталогот за сликите на Тони Попов, ги добив неговите песни, неговата скриена поезија. На почетокот ги знаев само сликите, кои ги следам...
КУФЕР ПОЛН МЕЧТИ И СОНИШТА

КУФЕР ПОЛН МЕЧТИ И СОНИШТА

КУФЕР ПОЛН МЕЧКИ И СОНИШТА   „Ниту едно време не ти припаѓа, ниту едно место не е твое.“ Георги Господинов, Засолниште во времето.   Оваа мисла на бугарскиот писател Господинов е матафорична и може да се доведе во корелација со прочуената филозофија на Ерих...
ПОСТОЈАТ ЛИ ЛАЖНИ ПРИКАЗНИ?

ПОСТОЈАТ ЛИ ЛАЖНИ ПРИКАЗНИ?

      ПОСТОЈАТ ЛИ ЛАЖНИ ПРИКАЗНИ? кон „Вистинска приказна за двете соседни кралства“ од Марија Костадиновска   Приказните постојат откога постои човекот! Според некои теории тие своите корени ги влечат од митовите, култовите и обредите на старите племиња. На...
Неколку збора кон поетската збирка  „ПОЛИТИКИ НА СТРАВОТ“ од Славица Гаџова Свидерска

Неколку збора кон поетската збирка  „ПОЛИТИКИ НА СТРАВОТ“ од Славица Гаџова Свидерска

НЕКОЛКУ ЗБОРА КОН ПОЕТСКАТА ЗБИРКА „ПОЛИТИКИ НА СТРАВОТ“ ОД СЛАВИЦА ГАЏОВА СВИДЕРСКА   Најновиот поетски ракопис на Славица Гаџова Свидерска е надоврзување на нејзините претходни поетски книги што задираат во прашањето за местото на индивидуата во светот, немирот...
Кус осврт кон поезијата на Снежана Стојчевска

Кус осврт кон поезијата на Снежана Стојчевска

Кус осврт кон поезијата на Снежана Стојчевска Поетскиот метод на чии принципи е втемелена редукција од облиците на чистата имагинација во формите на нон-фикцијата, како лепењето на плакатите во фоаеите, во футуристичката визија на поезијата на Снежана Стојчевска,...
КОН ПОЕТСКАТА ЗБИРКА „ТЕЛА“ ОД СЛАВИЦА  ГАЏОВА СВИДЕРСКА

КОН ПОЕТСКАТА ЗБИРКА „ТЕЛА“ ОД СЛАВИЦА ГАЏОВА СВИДЕРСКА

Сѐ е залудно ако не погледнуваш кон ѕвездите кон поетската збирка „Тела“ од Славица Гаџова Свидерска Се држам до ставот дека поезијата не се анализира. Нема потреба за такво ситнење и лаичко дообјаснување, уверена сум дека на тој начин грубо се допира поетот, неговата...