Неколку збора кон поетската збирка  „ПОЛИТИКИ НА СТРАВОТ“ од Славица Гаџова Свидерска

Неколку збора кон поетската збирка  „ПОЛИТИКИ НА СТРАВОТ“ од Славица Гаџова Свидерска

НЕКОЛКУ ЗБОРА КОН ПОЕТСКАТА ЗБИРКА „ПОЛИТИКИ НА СТРАВОТ“ ОД СЛАВИЦА ГАЏОВА СВИДЕРСКА   Најновиот поетски ракопис на Славица Гаџова Свидерска е надоврзување на нејзините претходни поетски книги што задираат во прашањето за местото на индивидуата во светот, немирот...
Кус осврт кон поезијата на Снежана Стојчевска

Кус осврт кон поезијата на Снежана Стојчевска

Кус осврт кон поезијата на Снежана Стојчевска Поетскиот метод на чии принципи е втемелена редукција од облиците на чистата имагинација во формите на нон-фикцијата, како лепењето на плакатите во фоаеите, во футуристичката визија на поезијата на Снежана Стојчевска,...
КОН ПОЕТСКАТА ЗБИРКА „ТЕЛА“ ОД СЛАВИЦА  ГАЏОВА СВИДЕРСКА

КОН ПОЕТСКАТА ЗБИРКА „ТЕЛА“ ОД СЛАВИЦА ГАЏОВА СВИДЕРСКА

Сѐ е залудно ако не погледнуваш кон ѕвездите кон поетската збирка „Тела“ од Славица Гаџова Свидерска Се држам до ставот дека поезијата не се анализира. Нема потреба за такво ситнење и лаичко дообјаснување, уверена сум дека на тој начин грубо се допира поетот, неговата...
„Коњска Троја“ или калеидоскоп на времето

„Коњска Троја“ или калеидоскоп на времето

Поетскиот облик во збирката „Коњска Троја“ на поетот Шаип Емерлаху е своевидна провокација за читање, но истовремено и за толкување. Во оваа поетска книга поезијата е мост меѓу поетот/читателот и светот, па вистински предизвик е да се нурне во  поетското патување на...
Од ангелски фрактали до земни мандали

Од ангелски фрактали до земни мандали

…кон поетската збирка Скриено писмо од Митко Гогов Пред нас е новата поетска збирка на Митко Гогов, насловена како Скриено писмо, чии песни се поместени во трите циклуси „Писмо прво“, „Подрум (скриено хаику)“, и „Писмо второ“. Со оваа поетска збирка, Гогов се...
Квартети

Квартети

за читање, гледање, пеење и слушање Поетската збирка на Владимир Мартиновски, којашто носи наслов „Квартети“ е мултимедијално движење на поезијата преточена во слика, мигот кога поетот го искажува неискажливото низ четири облици на искажување: читање, гледање, пеење и...