СОБРАНИ ОСТАТОЦИ ОД СВЕТОТ, Пепи Стамков

СОБРАНИ ОСТАТОЦИ ОД СВЕТОТ, Пепи Стамков

СОБРАНИ ОСТАТОЦИ ОД СВЕТОТ 1. Секое утро и секоја вечер во обид да создадам идеален живот чергата пред прагот ми открива сноп влакна и кружно огледало. Ѓубренцата под нив погласно ја зашепотија својата преживеана мантра за мене и случајниците, да нѐ загушат во амбисот...
БАЈАЧКИТЕ ОБРЕДИ КАКО ДЕЛ ОД МАКЕДОНСКАТА НАРОДНА КУЛТУРА, м-р Ана-Марија Бранѓолица

БАЈАЧКИТЕ ОБРЕДИ КАКО ДЕЛ ОД МАКЕДОНСКАТА НАРОДНА КУЛТУРА, м-р Ана-Марија Бранѓолица

Предмет на истражување во научниот труд „Бајачките обреди како дел од македонската народна култура“ на м-р Ана-Марија Бранѓолица е феноменот на баењето, како интегрален дел од македонската народна култура, а опсервацијата на баењето како магиски обред вклучува детално...
ГОЛЕМИОТ СКАНДАЛ, Сања Трпковска

ГОЛЕМИОТ СКАНДАЛ, Сања Трпковска

„ГОЛЕМИОТ СКАНДАЛ“ е роман за патувања, подароци, пасошки контроли, перничиња и плеј-листи за по пат. Приказната на двајцата патници во купето бр. 091 на железничката станица во Лондон започнува со наивно прашање – дали може да се затвори прозорецот. Конечна...
ИГРА / КРИТИЧНА ТОЧКА, Милосава Павловиќ

ИГРА / КРИТИЧНА ТОЧКА, Милосава Павловиќ

Поетската книга „Игра/Критична точка“ од српската современа поетеса Милосава Павловиќ е интересна за читање, песните се кратки, концизни и налукуваат на кратки афоризми со поучна содржина. Налукуваат на кратки зен приказни напишани во поетска форма, каде што се...
БЕРБА НА ДУЊИ, Сабине Гетел

БЕРБА НА ДУЊИ, Сабине Гетел

берба на дуњи до гробиштата за животни кај стариот бедем рикаат едри вимиња од гранките натежнати по добри како и по лоши струми и по исполнување во притискалка за цедење податливи сме го молземе дрвото и простираме слама за драгото ни овошје корпите кога се одвлечени...