КОГА ЉУБОВТА НЕ Е ДОВОЛНА, Марина Икономова Шокева

КОГА ЉУБОВТА НЕ Е ДОВОЛНА, Марина Икономова Шокева

БОРБА Се бори езерото под зимското сонце. Се мешка и прпелка под кошулката од крлушки. Сака да ја свлече од себе таа тешка покривка Како  змија што на пролет се ослободува од старите кожи. Далеку е пролетта, штотуку те одмина. Долго ќе чекаш да созрееш повторно. Од...
ЕРОЛ ТУФАН

ЕРОЛ ТУФАН

КАКВА Е ПОЕТСКАТА СЛОБОДА? Поетот во себе има две битија што коегзистираат во него. Едно е нормалниот граѓанин во општеството со сите ознаки: образование, професија, семеен статус, одговорности и права. Значи, човекот што се движи помеѓу регулациите и границите на...
ЈОСИП КОЦЕВ

ЈОСИП КОЦЕВ

ДАЛИ ПОЕЗИЈАТА ИМА ГРАНИЦИ? АКО ГИ ИМА – КОИ СЕ НЕЈЗИНИТЕ ГРАНИЦИ? АКО ГИ НЕМА – ЗОШТО? Очекуваниот одговор е дека поезијата не познава граници, ги урива сите бариери, недогледна е. Помалку очекуваниот е дека мора да внимавате да не ја преминете нејзината...
ДВЕ МОРИЊА, Јосип Коцев

ДВЕ МОРИЊА, Јосип Коцев

ШКОЛКИ НА ВРЕМЕТО Кој беше светот што се лизна како песок меѓу твоите прсти, кога бевме деца на небото и таму горе си ги слушавме идните животи во школките на времето? (Дали е овој во којшто усните ме болат од молк, а рацеве од копнеж за тој дом што не ми е ни...
НЕ КАЖУВАЈ НИКОМУ, Гонџа Озмен, Турција

НЕ КАЖУВАЈ НИКОМУ, Гонџа Озмен, Турција

ИСПОВЕД Не кажувај никому дека не сме го читале Дерида Дека на врвовите од нашите умови одеднаш никна чевел Дека на врвовите од нашите тела завршува водењето љубов И дека значењето засекогаш се влече натаму, токму натаму Не кажувај никому како те сменив за една кошула...