БЕРБА НА ДУЊИ, Сабине Гетел

БЕРБА НА ДУЊИ, Сабине Гетел

берба на дуњи до гробиштата за животни кај стариот бедем рикаат едри вимиња од гранките натежнати по добри како и по лоши струми и по исполнување во притискалка за цедење податливи сме го молземе дрвото и простираме слама за драгото ни овошје корпите кога се одвлечени...
ПЕСНИЛО, Ива Петреска

ПЕСНИЛО, Ива Петреска

ПРОСЕЧЕН ЧОВЕК Катран размачкан врз изморените дланки, чело наросено со студени капки, човек исправен пред најголемото потклекнување, човек што ползи меѓу безрбетници, изморен уште од осамнување. Жегата ја турка подолу во гркланот, тагата ја турка сѐ подлабоко во...
КОГА ЉУБОВТА НЕ Е ДОВОЛНА, Марина Икономова Шокева

КОГА ЉУБОВТА НЕ Е ДОВОЛНА, Марина Икономова Шокева

БОРБА Се бори езерото под зимското сонце. Се мешка и прпелка под кошулката од крлушки. Сака да ја свлече од себе таа тешка покривка Како  змија што на пролет се ослободува од старите кожи. Далеку е пролетта, штотуку те одмина. Долго ќе чекаш да созрееш повторно. Од...
ЕРОЛ ТУФАН

ЕРОЛ ТУФАН

КАКВА Е ПОЕТСКАТА СЛОБОДА? Поетот во себе има две битија што коегзистираат во него. Едно е нормалниот граѓанин во општеството со сите ознаки: образование, професија, семеен статус, одговорности и права. Значи, човекот што се движи помеѓу регулациите и границите на...
ЈОСИП КОЦЕВ

ЈОСИП КОЦЕВ

ДАЛИ ПОЕЗИЈАТА ИМА ГРАНИЦИ? АКО ГИ ИМА – КОИ СЕ НЕЈЗИНИТЕ ГРАНИЦИ? АКО ГИ НЕМА – ЗОШТО? Очекуваниот одговор е дека поезијата не познава граници, ги урива сите бариери, недогледна е. Помалку очекуваниот е дека мора да внимавате да не ја преминете нејзината...