ПАРИЗ, ТЕКСАС, Владан Кречковиќ, Србија

ПАРИЗ, ТЕКСАС, Владан Кречковиќ, Србија

ЛУЗНИ НА ЕМУЛЗИЈА Кога јас и брат ми бевме малечки татко ни фотоапаратот го репетираше како пиштол. Не знаеше дека сеќавањата се куршуми без барут.   БЛИСКУ ДО САНАТОРИУМОТ Од последната станица пешачев кон шумата, во насока на згуснувањето на тишината. Зад...
ÆNIMA, Гаврило Миловановиќ

ÆNIMA, Гаврило Миловановиќ

БОГОМОЛКА (посветена на балканскиот национализам) Капки роса на мртвите прсти на асфалтот, девојче ги држи во раката, ги плаче, виножита сиви од ладен оган и чад, модри од чизми изгазени, од куршуми избодени брат и брат. Господе повторно ли не заборави или и тебе ти е...
ЖОЛТАТА КУЌА, Вилијам Вол, Ирска

ЖОЛТАТА КУЌА, Вилијам Вол, Ирска

ГОЛЕМИОТ ХОР НА ИНДИВИДУАЛИЗМОТ   во нашите приградски паркови со приколки нашиот карвансарај за цврсти градби и полски клозети и јавни куќи нашиот ситен инвентар нашата вкоренета и утврдена непостојаност нашите пастелни тонови и други проблематични тонови нашата...
ОТКАКО СЕ ОТПИШАВМЕ СЕБЕСИ, Рожа Домашцина, Германија

ОТКАКО СЕ ОТПИШАВМЕ СЕБЕСИ, Рожа Домашцина, Германија

ОТКАКО СЕ ОТПИШАВМЕ СЕБЕСИ   и душата што нè следеше одѕвони најдовме во изумрена книга отфрлен клуч ја фатив книгата за зглавје а ти за подножје дали книгата ќе се сврти и ќе стане кај кого ќе замине а кому клучот ќе му припадне ја држиме водорамно и никој да...
ГИ ЗАТВОРАШ СВОИТЕ ОЧИ, Иван Добник, Словенија

ГИ ЗАТВОРАШ СВОИТЕ ОЧИ, Иван Добник, Словенија

ТЕ ПОСАКУВАМ Подари ми ја твојата вулва. Твоите заби. Твоите коски. Твојот здив. Твоето сонце. Твојот воздух. Твоите мисли. Твоите прсти. Твојата сенка. Твојата крв. Те посакувам. Го посакувам твоето море. Ги посакувам твоите дрва. Ги посакувам твоите бои. Ги...