ЗОРАН РАДИЧЕСКИ

ЗОРАН РАДИЧЕСКИ

ДАЛИ ПОЕЗИЈАТА ИМА МЕДИТАТИВЕН КАРАКТЕР? Не знам, навистина би знаел. Ете, јас никогаш не сум имал умствен капацитет да медитирам и мислам дека медитацијата би го придушила мојот поетски карактер. Сепак, поезијата има своевиден метафизички карактер што би можел да се...
Ива Дамјановски

Ива Дамјановски

ШТО ПРЕТСТАВУВА ПОИМОТ ПОЕЗИЈА? За мене поезијата е музичко зборување.   ШТО ТЕ ФАСЦИНИРА ПРИ ЧИТАЊЕТО НА ПОЕЗИЈА? Поезијата во принцип ме воодушевува кога може да ја каже вистината во рима или да му даде ритам на нечиј тек на свест. Многу го почитувам тоа и ми е...
Игор Крајчев

Игор Крајчев

КОЈ Е ВАШИОТ КРЕАТИВЕН ЦЕНТАР? Во поезијата, барем за мене, не постои класичен и фиксен креативен центар. Јас верувам дека поезијата не може да се твори по желба, туку единствено по потреба, а потребата доаѓа тогаш кога емотивниот капацитет е исполнет со надворешни...
Ѓоко Здравески

Ѓоко Здравески

КАКВА Е ВРСКАТА МЕЃУ ПОЕТОТ И НЕГОВАТА ПЕСНА? Врската е кратка. Трае додека трае запишувањето и веднаш потоа започнува оддалечувањето. Не се идентификувам со тоа што сум го напишал. Колку повеќе време поминало, толку повеќе останува само тој што ја чита песната. КАКОВ...
Лара Миховиловиќ, поетеса и преведувачка, Словенија

Лара Миховиловиќ, поетеса и преведувачка, Словенија

КАКВА Е ВРСКАТА МЕЃУ ПОЕЗИЈАТА И ПОЕТОТ? Според мене поезијата е вид на бегство од реалноста, канал каде што можеш да кажеш сѐ, местото каде што емоциите и мислите имаат слободен пат да зборуваат сами за себе. Поетот е цврсто поврзан со поезијата, таа е како негово...
Митко Гогов

Митко Гогов

ВАШЕТО ИСКУСТВО НИЗ ГОДИНИТЕ ПОМИНАТИ ВО ДРУЖБА СО ПОЕЗИЈАТА СЕ ОСОБЕНО ДРАГОЦЕНО ИСКУСТВО. МОЖЕ ЛИ ДА СПОДЕЛИТЕ НЕШТО ОКОЛУ ТОА? Нема години поминати во/ со поезија, има живот посветен на поезијата. Барем за мене е така, од кога знам за себе. Поезијата може да биде...