БАЈАЧКИТЕ ОБРЕДИ КАКО ДЕЛ ОД МАКЕДОНСКАТА НАРОДНА КУЛТУРА, м-р Ана-Марија Бранѓолица

БАЈАЧКИТЕ ОБРЕДИ КАКО ДЕЛ ОД МАКЕДОНСКАТА НАРОДНА КУЛТУРА, м-р Ана-Марија Бранѓолица

Предмет на истражување во научниот труд „Бајачките обреди како дел од македонската народна култура“ на м-р Ана-Марија Бранѓолица е феноменот на баењето, како интегрален дел од македонската народна култура, а опсервацијата на баењето како магиски обред вклучува детално...
ГОЛЕМИОТ СКАНДАЛ, Сања Трпковска

ГОЛЕМИОТ СКАНДАЛ, Сања Трпковска

„ГОЛЕМИОТ СКАНДАЛ“ е роман за патувања, подароци, пасошки контроли, перничиња и плеј-листи за по пат. Приказната на двајцата патници во купето бр. 091 на железничката станица во Лондон започнува со наивно прашање – дали може да се затвори прозорецот. Конечна...
ИГРА / КРИТИЧНА ТОЧКА, Милосава Павловиќ

ИГРА / КРИТИЧНА ТОЧКА, Милосава Павловиќ

Поетската книга „Игра/Критична точка“ од српската современа поетеса Милосава Павловиќ е интересна за читање, песните се кратки, концизни и налукуваат на кратки афоризми со поучна содржина. Налукуваат на кратки зен приказни напишани во поетска форма, каде што се...
СЛОБОДЕН ПАД  / ЛУКСУЗ,  Глорјана Вебер

СЛОБОДЕН ПАД / ЛУКСУЗ, Глорјана Вебер

СЛОБОДЕН ПАД ЛУКСУЗ Глорјана Вебер   Словенечката поетеса Глорјана Вебер е интерпретаторка и духовна истражувачка, добитничка за многу награди во Словенија и странство, а во рамки на нејзината поетска посветеност го отвора институтот ИРИУ, во кој има развиено...
СИТЕ МОИ ЛИЦА,  Мајда Мехиќ

СИТЕ МОИ ЛИЦА, Мајда Мехиќ

СИТЕ МОИ ЛИЦА Мајда Мехиќ   Книгата „Сите мои лица“ е инспирирана од различни психолошки моменти или доживувања на поетесата, а песните се посветени на љубовта, алтруизмот, позитивното размислување за животот и секојдневието, каде што секој може да се пронајде во...
ANONYMOUS,  Драгана Евтимова

ANONYMOUS, Драгана Евтимова

ANONYMOUS Драгана Евтимова   Поезијата на Драгана Евтимова е луцидна, прониклива, а лирскиот субјект се откинува од егзистенцијалниот простор на традиционалните форми на изразување и се фокусира на поединецот во урбаниот простор и неговиот живот. Поетесата ги...