Aнтологија Нова книга

Aнтологија Нова книга

Од печат излезе Антологијата „Игропис“ во издание на Здружението за развој и едукација на културата и уметноста Фуснота. Приредувач на книгата е Драгана Евтимова, а изработката на корицата и цртежите се на Владимир Лукаш. Во Антологијата „Игропис“ застапени се 22...