Новости

Кон стихозбирката „Празно место“ од Снежана Стојчевска

Кон стихозбирката „Празно место“ од Снежана Стојчевска

„Откако татко ми нѐ напушти
секој од нас јаде сам, во различно време.
ако седнеме истовремено ќе нѐ боли
недостигот што зјае од празното столче.“

Прочитај повеќе
Проектот „Шири поезија, не страв“ е финансиран од Министерството за култура                     на Северна Македонија