СЛОБОДЕН ПАД / ЛУКСУЗ, Глорјана Вебер

СЛОБОДЕН ПАД

ЛУКСУЗ

Глорјана Вебер

 

Словенечката поетеса Глорјана Вебер е интерпретаторка и духовна истражувачка, добитничка за многу награди во Словенија и странство, а во рамки на нејзината поетска посветеност го отвора институтот ИРИУ, во кој има развиено повеќе од 1000 иновативно – експериментални проекти за поезија. Сите искуства ги рефлектира во својата поезија, во кои ги вмрежува општествените и политичките димензии и ги отвора прашањата: каде е местото на поезијата во денешното современо општество, каков е поетот, како се бори за свој сопствен простор пред читателите и сл.

Во своите поетски книги „Слободен пад“ и „Луксуз“ ги отвора прашањата на јавниот простор за тестирање на нови модели во поезијата.

 

Книгата е финансирана од Министерството за култура на Република Северна Македонија.

Превод од словенечки: Драгана Евтимова

Дизајн на корица: Наталија Лукомска

 

Проектот „Шири поезија, не страв“ е финансиран од Министерството за култура                     на Северна Македонија