ОТКАКО СЕ ОТПИШАВМЕ СЕБЕСИ, Рожа Домашцина, Германија

ОТКАКО СЕ ОТПИШАВМЕ СЕБЕСИ

 

и душата што нè следеше
одѕвони
најдовме во изумрена книга
отфрлен клуч

ја фатив книгата за зглавје
а ти за подножје

дали книгата ќе се сврти и ќе стане
кај кого ќе замине
а кому клучот ќе му припадне

ја држиме водорамно
и никој да попушти

Од збирката песни: Róža Domašcyna: stimmen aus der unterbühne, Poetenladen Verlag, Лајпциг 2020
Превод од германски: Верица Тричковиќ / Verica Tričković

    РОЖА ДОМАШЦИНА (Róža Domašcyna) е родена 1951 година, живее во Будишин/ Баутцен, Германија, авторка, поетеса, есеистка, преведувачка, рецензентка и приредувачка. Пишува на долнолужичкосрпски и германски јазик. Прва збирка поезија  Wróćo ja doprědka du (слободен превод: Додека се враќам одам напред) Domovina Verlag, Баутцен 1990. Најнови збирки поезија: Die dörfer unter wasser sind in deinem kopf beredt, Poetenladen Verlag Лајпциг 2016, W času zeza časa (слободен превод: во време после времето), Domovina Verlag, Баутцен 2019, Poetski album 354, Märkischer Verlag, Вилхелмсхорст 2020, stimmen aus der unterbühne, Poetenladen Verlag, Лајпциг 2020.

Проектот „Шири поезија, не страв“ е финансиран од Министерството за култура                     на Северна Македонија