***, Маргрет Крајдл, Австрија

***

Песна, која се создава,
постојба, која се движи, строеж,
кој се открива, однадвор водејќи
внатре. Монтажа, која што
нередот, кој сторак по тебе се пружа,
химнично го воздига, и зборот, за мртов
прогласен, го разѕвонува.

 

***

Издлабен, издраскан, иззапчен,
еден камен може да е планина,
најубавите камења не се мазни,
нивниот состав се гледа.
Чи Ченг вели: камењата се наследуваат.
Еве имаш еден, опишувај го со
суви средства, се додека не заблеска.

(Од збирката песни Schlüssel zum Offenen. Gedichte, Edition Korrespondenzen, 2021)
Превод од германски: Верица Тричковиќ

„За Маргрет Крајдл, игра и правило спаѓаат заедно, особено во песната. Во »Schlüssel zum Offenen« таа буквално го користи зборот G-E-D-I-C-H-T (П-Е-С-Н-А) како код за своите седмостиховни песни.“ – Edition Korrespondenzen.

         МАРГРЕТ КРАЈДЛ (Margret Kreidl) родена во Салцбург во 1964 година, живее во Виена. Бројни стипендии и награди, најнови: Robert Musil Stipendium, 2017, Outstanding Artist Award für Literatur, 2018.  Инсталации со текст, проекти со уметници и музичари, најнови: das-echo-istrot.lisahofmaninger.com . Радио драми од 1989 година, најнови: Eine Schwalbe falten / Dobrar uma Andorinha, tekst: M.K., превод на португалски јазик и композиција: António Breitenfeld de Sa Dantas, Antena 2, Lisabon 2018; Gesellschaft im Kasten, ORF 2019. Театарски претстави од 1990 година, најнови: Dankbare Frauen. Komödie.Превод на хебрејски јазик: Јотам Беншалом (Yotam Benshalom), Tel Aviv 2015; Grinshorn et Wespenmaler. Drames patriotiques, превод на француски јазик: Натали Квинтане (Nathalie Quintane), Монпеље 2016. Публикации на поезија од 1995 година, најнови збирки поезија: Zitat, Zikade. Zu den Sätzen, Edition Korrespondenzen 2017; Hier schläft das Tier mit Zöpfen. Gedichte mit Fußnoten, Berger Verlag 2018. Plier une hirondelle, превод на француски јазик Франсоас Матје (François Mathieu), Les Inaperçus, Tours 2020; Schlüssel zum Offenen. Gedichte, Edition Korrespondenzen 2021

 

Проектот „Шири поезија, не страв“ е финансиран од Министерството за култура                     на Северна Македонија