РОДЕН СУМ , Кристина Кемплоне, Италија

Награденa авторка (3-та награда)  на „АНТЕВО СЛОВО“ 2020/ 2021- Сицилија, Италија

РОДЕН СУМ

Кога сум роден
Не се плашев од темнината.
Дојдов од никаде
и живеев во ништо.
Без очи видов
со уши слушав
без вкус што веќе го пробав.
Кога се родив
Очекував.
Не знаев за чекањето
но веќе не бев трпелив.
Кога се родив
Веќе страдав,
Но веќе сум гранатиран.
И тогаш живеев,
Поминав низ моите раце,
но од тишината
Барав.
Кога се родив
сега се вратив
од тоа долго талкање
на неистражени мистерии.
Роден сум.
И тоа веќе помина.

Превод од англиски јазик: В. С.
Кристина Кемплоне (Италија)

Проектот „Шири поезија, не страв“ е финансиран од Министерството за култура                     на Северна Македонија