ВЕРСОПОЛИС ПОЕТИ, НОМИНИРАНИ ЗА 2021 ГОДИНА

ИВА ДАМЈАНОВСКИ, номинираниот Версополис поет за 2021 година од страна на Струшки вечери на поезијата и официјално е дел од Версоплис платформата. Ѝ посакуваме многубројни покани за учества на фестивали од партнерите на Версополис платформата. На следниот линк може да се прочита нејзината поезија.

ЈОСИП КОЦЕВ, номинираниот Версополис поет за 2021 година од страна на Струшки вечери на поезијата и официјално е дел од Версоплис платформата. Му посакуваме многубројни покани за учества на фестивали од партнерите на Версополис платформата. На следниот линк може да се прочита неговата поезија.

Фотографија: Ања Калин

 

 

Проектот „Шири поезија, не страв“ е финансиран од Министерството за култура                     на Северна Македонија