BLUES песна,
Јулијана Величковска

Косата ми мириса на смог
Ох бејби
Ти ми рече:
Косата ти мириса на Скопје
Рече:
Косата ти мириса на скопскиот смог
О бејби
Јас ти реков:
Извини.

 

Јулијана Величковска

Проектот „Шири поезија, не страв“ е финансиран од Министерството за култура                     на Северна Македонија