ОСТАТОЦИ,
Снежана Стојчевска

Ги фрламе исечените нокти
како никогаш да не биле дел од нас.
Така и душата не се свртува кон телото
кога ќе го напушти.

 

Снежана Стојчевска

Проектот „Шири поезија, не страв“ е финансиран од Министерството за култура                     на Северна Македонија