ГОЛТАЊЕ,
Наташа Сарџоска

(љубовна)

Кога ти си замина
Јас те голтнав
Сега живееш
Во моите
Празни гради.

 

Наташа Сарџоска

Проектот „Шири поезија, не страв“ е финансиран од Министерството за култура                     на Северна Македонија