ВОСОК,
Митко Гогов

светлината од
свеќа ги буди нашите
предци. молк.

 

Митко Гогов

Проектот „Шири поезија, не страв“ е финансиран од Министерството за култура                     на Северна Македонија