ashes to ashes, dust to dust…
Елена Пренџова

Отпушок сум
од цигарата
твоја
во пепелникот.

Се давам
во сопствената пепел.

 

Елена Пренџова

 

Проектот „Шири поезија, не страв“ е финансиран од Министерството за култура                     на Северна Македонија