КРУЖНИЦА,
Антон Баев

Една безумна прекрасна
и одвратна мечта…
Александар Блок

Мечтите се секогаш тажни.
Мечтите се полни со скрб.
Безмилосна вознемирувачка кружница
ја заклучила твојата смрт.

Но иако секогаш пред крај
до болка зазбиван се движиш,
разоткривајќи ги тајните тажни
на својте обеспокоени мечти.

 

Антон Баев

Превод: Борче Георгиев

Проектот „Шири поезија, не страв“ е финансиран од Министерството за култура                     на Северна Македонија