ДОЛГО ОСТВАРУВАЊЕ НА КОПНЕЖОТ,
Жарко Кујунџиски

Ќе ги спуштам завесите,
иако е ноќ.
Не сакам да нѐ
ѕиркаат ниту ѕвездите
додека сме конечно сами.

 

Жарко Кујунџиски

Проектот „Шири поезија, не страв“ е финансиран од Министерството за култура                     на Северна Македонија