Кон стихозбирката „Празно место“ од Снежана Стојчевска

Кон стихозбирката „Празно место“ од Снежана Стојчевска

„Откако татко ми нѐ напушти
секој од нас јаде сам, во различно време.
ако седнеме истовремено ќе нѐ боли
недостигот што зјае од празното столче.“

Прочитај повеќе

ФУСНОТА

ТИШИНАТА НИЗ ЗБОРОВИТЕ, КАКО ОТПОР ПРОТИВ НАСИЛСТВОТО

  • Шири поезија, не страв.
  • За отпор кон насилството.
  • Против отпорот и нетолеранцијата со збор.

Не двоумете се да ги испратите своите песни за објавување на македонската страница „Шири поезија, не страв“ на: footnote.association@gmail.com со назнака: „За шири поезија, не страв“.

Ви благодариме за читањето, допаѓањето и споделувањето.

Проектот „Шири поезија, не страв“ е финансиран од Министерството за култура                     на Северна Македонија