ФУСНОТА

ТИШИНАТА НИЗ ЗБОРОВИТЕ, КАКО ОТПОР ПРОТИВ НАСИЛСТВОТО

  • Шири поезија, не страв.
  • За отпор кон насилството.
  • Против отпорот и нетолеранцијата со збор.

Не двоумете се да ги испратите своите песни за објавување на македонската страница „Шири поезија, не страв“ на: footnote.association@gmail.com со назнака: „За шири поезија, не страв“.

Ви благодариме за читањето, допаѓањето и споделувањето.

Проектот „Шири поезија, не страв“ е финансиран од Министерството за култура                     на Северна Македонија