Одењето дома ми стана
низ сите временски околности
објективен индикатор на успешност

Прочитај повеќе