за читање, гледање, пеење и слушање Поетската збирка на Владимир Мартиновски, којашто носи наслов „Квартети“ е мултимедијално движење на поезијата преточена во слика, мигот кога поетот го искажува неискажливото низ четири облици на искажување: читање, гледање, пеење и...

Прочитај повеќе